Address: Khom Son Dong, TT Nha Bang, Huyen Tinh Bien, An Giang. Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Phone: 0976694170

Email: ngocyen@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà Trọ Ngọc Yến

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)