Miếu Khổng Tử
Miếu Khổng Tử

Introdution

Price: Free

Phone: 02963861609

Time to visit a place: 70 phút

Open Time: 5:00 AM - Close Time: 8:00 PM

Email: mieubachaudoc@gmail.com

Address: Duong vong Nui Sam, khom Vinh Tay 1 (gan Lang Thoai Ngoc Hau) Phường Núi Sam, Chau Doc City, Tỉnh An Giang

- Miếu Khổng Tử nằm trong quần thể di tích Lăng Thoại Ngọc Hầu, được xây dựng hoàn thành trong khoảng năm 1969 - 1970, theo lối kiến trúc cổ xưa.
- Miếu thờ Khổng Phu Tử hay Khổng Tử, một nhà triết học nổi tiếng, là người đã sáng lập phái Nho gia, góp phần xây dựng nên một xã hội quý trọng đạo đức và lòng hiếu học, với các đức tính "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí , Tín".
- Lễ cúng Đức Khổng Tử được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 08 âm lịch hằng năm.

Map

Introdution

×

- Miếu Khổng Tử nằm trong quần thể di tích Lăng Thoại Ngọc Hầu, được xây dựng hoàn thành trong khoảng năm 1969 - 1970, theo lối kiến trúc cổ xưa.
- Miếu thờ Khổng Phu Tử hay Khổng Tử, một nhà triết học nổi tiếng, là người đã sáng lập phái Nho gia, góp phần xây dựng nên một xã hội quý trọng đạo đức và lòng hiếu học, với các đức tính "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí , Tín".
- Lễ cúng Đức Khổng Tử được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 08 âm lịch hằng năm.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Attractions

Entertainment