Chùa Phước Điền
Chùa Phước Điền
Chùa Phước Điền

Introdution

Price: Free

Phone: 02963861666

Time to visit a place: 45 phút

Open Time: 5:00 AM - Close Time: 7:00 PM

Email: bqllkdtnuisam@gmail.com

Address: Duong Vong Nui Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Chùa Hang là một trong 04 di tích văn hóa lịch sử của Núi Sam, được Bộ Văn Hóa Thông tin xếp hạng. Là nơi cảnh quan thanh tịnh, co hang sâu với truyền thuyết Thanh xà Bạch xà hấp dẫn. Đặc biệt có một hang sâu yên tĩnh và một hang mới do thầy Trụ trì Thích Thiện Tài xây dựng sau này. 
Chùa Hang nằm chếch trên sườn núi, bốn bề thoáng mát, gió lộng quanh năm, trở thành một điểm hành hương, du ngoạn lý tưởng và cũng là nơi tôn nghiệm để mọi người chiêm bái

Map

Introdution

×

Chùa Hang là một trong 04 di tích văn hóa lịch sử của Núi Sam, được Bộ Văn Hóa Thông tin xếp hạng. Là nơi cảnh quan thanh tịnh, co hang sâu với truyền thuyết Thanh xà Bạch xà hấp dẫn. Đặc biệt có một hang sâu yên tĩnh và một hang mới do thầy Trụ trì Thích Thiện Tài xây dựng sau này. 
Chùa Hang nằm chếch trên sườn núi, bốn bề thoáng mát, gió lộng quanh năm, trở thành một điểm hành hương, du ngoạn lý tưởng và cũng là nơi tôn nghiệm để mọi người chiêm bái

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Attractions

Entertainment