Chùa Huỳnh Đạo
Chùa Huỳnh Đạo
Chùa Huỳnh Đạo

Introdution

Price: Free

Phone: 02963861666

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 5:00 AM - Close Time: 8:00 PM

Email: bqllkdtnuisam@gmail.com

Address: Duong Tan lo Kieu Luong, Khom Vinh Dong 2 Phường Núi Sam, Chau Doc City, Tỉnh An Giang

Huỳnh Đạo là một kiểng chùa đẹp dưới chân Núi Sam, có không gian thoáng rộng, kiến trúc đồ sộ và mỹ thuật, thu hút phật tử du khách đến hành hương chiêm bái ngày càng đông. Nhất là các ngày Rằm, Lễ, Tết. Khuôn viên chùa rộng rãi với nhiều hạng mục quy mô theo kiến trúc cổ kính phương Đông. Trong chùa có Quán âm các, Dược sư Quan minh Bảo điện

Map

Introdution

×

Huỳnh Đạo là một kiểng chùa đẹp dưới chân Núi Sam, có không gian thoáng rộng, kiến trúc đồ sộ và mỹ thuật, thu hút phật tử du khách đến hành hương chiêm bái ngày càng đông. Nhất là các ngày Rằm, Lễ, Tết. Khuôn viên chùa rộng rãi với nhiều hạng mục quy mô theo kiến trúc cổ kính phương Đông. Trong chùa có Quán âm các, Dược sư Quan minh Bảo điện

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment