Chùa Bồng Lai
Chùa Bồng Lai
Chùa Bồng Lai
Chùa Bồng Lai

Introdution

Price: Free

Phone: 02963861666

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 5:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: bqllkdtnuisam@gmail.com

Address: Ap Ba Bai Xã Vĩnh Tế, Chau Doc City, Tỉnh An Giang

Nằm bên dòng kinh Vĩnh Tế , thuộc xã Vĩnh Tế thành phố Châu Đốc, An Giang cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10 km, còn có tên gọi khác là chùa Bài Bài, Bà Bài hoặc chùa Ông Đạo Lập chùa Bồng Lai được nhiều người biết đến bởi nó gắn liền với việc khai phá vùng đất Thất Sơn để thành lập trại ruộng của Thiền sư Đoàn Minh Huyên được người đời xưng tụng là Đức Phật Thầy Tây An, người sáng lập ra giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngoài ra, nơi đây còn sót lại di tích  một trong 5 cây thẻ mà Đức Phật Thầy Tây An và Đức Cố Quản Trần văn Thành đã cắm - mà có truyền thuyết cho rằng để phá “ếm” của người Trung Hoa.
Ngôi chùa cổ ven biên giới này được ghi nhận là di tích lịch sử cách mạng thời kỳ chống Mỹ của tỉnh An Giang. Đây là một trong những địa chỉ giao liên đầu mối quan trọng của Thị ủy Châu Đốc và là nơi ẩn quân của các đơn vị bộ đội chủ lực trước năm 1975.

Map

Introdution

×

Nằm bên dòng kinh Vĩnh Tế , thuộc xã Vĩnh Tế thành phố Châu Đốc, An Giang cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10 km, còn có tên gọi khác là chùa Bài Bài, Bà Bài hoặc chùa Ông Đạo Lập chùa Bồng Lai được nhiều người biết đến bởi nó gắn liền với việc khai phá vùng đất Thất Sơn để thành lập trại ruộng của Thiền sư Đoàn Minh Huyên được người đời xưng tụng là Đức Phật Thầy Tây An, người sáng lập ra giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngoài ra, nơi đây còn sót lại di tích  một trong 5 cây thẻ mà Đức Phật Thầy Tây An và Đức Cố Quản Trần văn Thành đã cắm - mà có truyền thuyết cho rằng để phá “ếm” của người Trung Hoa.
Ngôi chùa cổ ven biên giới này được ghi nhận là di tích lịch sử cách mạng thời kỳ chống Mỹ của tỉnh An Giang. Đây là một trong những địa chỉ giao liên đầu mối quan trọng của Thị ủy Châu Đốc và là nơi ẩn quân của các đơn vị bộ đội chủ lực trước năm 1975.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment