Introdution

Price: Free

Phone: 02963.868047

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 4:00 AM - Close Time: 8:00 PM

Email: abc@gmail.com

Address: Duong Phan Van Vang, Khom 5, Phuong Chau Phu A, Tp Chau Doc, An Giang Phường Châu Phú A, Chau Doc City, Tỉnh An Giang

Bồ Đề Đạo Tràng tọa lạc trên đường Phan Văn Vàng,Khóm 5,P.Châu Phú A,Tp.Châu Đốc nằm ngay trung tâm chợ.

Map

Introdution

×

Bồ Đề Đạo Tràng tọa lạc trên đường Phan Văn Vàng,Khóm 5,P.Châu Phú A,Tp.Châu Đốc nằm ngay trung tâm chợ.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Food

Entertainment