Bệ đá nơi Bà ngự
Bệ đá nơi Bà ngự
Bệ đá nơi Bà ngự

Introdution

Price: Free

Phone: 02963571676

Time to visit a place: 70 phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time: 12:00 AM

Email: mieubachaudoc@gmail.com

Address: Tren dinh Nui Sam (gan Phao Dai) Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

- Bệ đá ở phía Đông nam đỉnh Núi Sam, gần Pháo Đài, là dấu tích nơi tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam ngự ngày xưa sau khi dân làng thỉnh tượng Bà xuống núi để phụng thờ. Bệ đá hình vuông, loại trầm tích thạch màu xanh đen, hạt nhuyễn, nguồn gốc không phải ở địa phương. Năm 1993, Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam xây dựng ngôi nhà mát để giữ gìn và bảo vệ như một chứng tích. 
- Bệ đá nơi tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam ngự rất được nhiều người khắp nơi đến tham quan, chiêm bái. Hằng năm, lúc 15h, vào ngày 22 tháng 04 âm lịch, có tổ chức "Lễ phục hiện rước tượng Bà" trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch), để tái hiện bối cảnh rước tượng Bà từ đỉnh Núi Sam về Miếu (Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ngày nay) theo truyền thuyết. Lễ phục hiện được tổ chức hoành tráng, long trọng và sinh động, với sự tham dự của trên hai ngàn diễn viên của các đoàn văn nghệ, lân sư rồng,... và thu hút hàng ngàn quần chúng địa phương, du khách các nơi về tham gia.
 

Map

Introdution

×

- Bệ đá ở phía Đông nam đỉnh Núi Sam, gần Pháo Đài, là dấu tích nơi tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam ngự ngày xưa sau khi dân làng thỉnh tượng Bà xuống núi để phụng thờ. Bệ đá hình vuông, loại trầm tích thạch màu xanh đen, hạt nhuyễn, nguồn gốc không phải ở địa phương. Năm 1993, Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam xây dựng ngôi nhà mát để giữ gìn và bảo vệ như một chứng tích. 
- Bệ đá nơi tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam ngự rất được nhiều người khắp nơi đến tham quan, chiêm bái. Hằng năm, lúc 15h, vào ngày 22 tháng 04 âm lịch, có tổ chức "Lễ phục hiện rước tượng Bà" trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch), để tái hiện bối cảnh rước tượng Bà từ đỉnh Núi Sam về Miếu (Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ngày nay) theo truyền thuyết. Lễ phục hiện được tổ chức hoành tráng, long trọng và sinh động, với sự tham dự của trên hai ngàn diễn viên của các đoàn văn nghệ, lân sư rồng,... và thu hút hàng ngàn quần chúng địa phương, du khách các nơi về tham gia.
 

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment