An Giang - Du lịch sinh thái và tín ngưỡng

An Giang - Du lịch sinh thái và tín ngưỡng
 • Từ ngày 19/12/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Rừng Tràm Trà Sư Miễn phí

  Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

 • 09:26
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:38
  Lăng Thoại Ngọc Hầu Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:50
  Tây An Cổ Tự Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.