Chùa Phước Điền

Địa chỉ: Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

1599 lượt xem
loại địa điểm: