Chợ Châu Long

Địa chỉ: 26 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, An Giang, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

3777 lượt xem
loại địa điểm: