Nhà Nghỉ Ngọc Mấy

Địa chỉ: 312 Hoàng Diệu, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

11340 lượt xem
loại địa điểm: