Khách sạn Trường Phát

Địa chỉ: 125, Trưng Nữ Vương, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

13833 lượt xem
loại địa điểm: