Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 05:45 - Đóng cửa: 21:30

88 Trưng Nữ Vương Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

02963 564139

chauphohotel@vnn.vn

Điểm đặc trưng

Tổ chức sinh nhật/offline

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)