Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

đường Ô Tức Sa Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

0987133049

nhahang7do@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)