Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

khóm 1, thị trấn Chi Lăng Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

0972775972

caphegau@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)