Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc

89 views

There are no reviews yet

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Address: Ba Chuc Town, Tri Ton District, An Giang Province

Distance: -

Information

Nhà mồ Ba Chúc là một địa điểm ghi dấu tội ác man rợ của bọn diệt chủng Pôn Pốt (Khmer Đỏ)  đã xâm lược và sát hại hàng ngàn người dân Ba Chúc. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, bọn diệt chủng Pôn Pốt đã tập trung đánh vào xã Ba Chúc, đốt phá nhà cửa, cướp bóc tài sản, giết người hàng loạt. Chỉ qua 11 ngày lấn chiếm (18/4/1978 - 29/4/1978), chúng đã giết hại hơn 3.000 dân lành.
Tham quan nhà mồ Ba Chúc gồm khu trưng bày hình ảnh, hiện vật; khu nhà thờ (nơi có vết máu đọng lại trên tường) và khu nhà mồ - nơi lưu trữ hài cốt những người bị sát hại.