Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Introdution

Price: Free

Phone: 02963571676

Time to visit a place: 70 phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time: 12:00 AM

Email: mieubachaudoc@gmail.com

Address: So 925, Duong vong Nui Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

- Miếu thờ tượng Bà (thuộc loại tượng thần Visnu), xưa kia tượng Bà ngự trên đỉnh Núi Sam, được dân làng thỉnh xuống núi lập Miếu để phụng thờ và gìn giữ. Miếu Bà được xây dựng đơn sơ vào khoảng năm 1820, sau nhiều đợt trùng tu, Miếu Bà ngày càng được khang trang, nguy nga và đồ sộ như ngày nay.
- Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nổi tiếng linh thiêng, hằng năm thu hút hàng triệu lượt người từ khắp nơi đến tham quan, hành hương, chiêm bái, đặc biệt là vào dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch hằng năm, ngày vía chính là ngày 25 tháng 4 âm lịch.
- Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam được xếp hạng Di tích - Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là "Ngôi Miếu lớn nhất Việt Nam" và "Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam". Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là "Lễ hội Phi Vật thể cấp Quốc gia" vào năm 2015.

 

 

Map

Introdution

×

- Miếu thờ tượng Bà (thuộc loại tượng thần Visnu), xưa kia tượng Bà ngự trên đỉnh Núi Sam, được dân làng thỉnh xuống núi lập Miếu để phụng thờ và gìn giữ. Miếu Bà được xây dựng đơn sơ vào khoảng năm 1820, sau nhiều đợt trùng tu, Miếu Bà ngày càng được khang trang, nguy nga và đồ sộ như ngày nay.
- Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nổi tiếng linh thiêng, hằng năm thu hút hàng triệu lượt người từ khắp nơi đến tham quan, hành hương, chiêm bái, đặc biệt là vào dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch hằng năm, ngày vía chính là ngày 25 tháng 4 âm lịch.
- Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam được xếp hạng Di tích - Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là "Ngôi Miếu lớn nhất Việt Nam" và "Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam". Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là "Lễ hội Phi Vật thể cấp Quốc gia" vào năm 2015.

 

 

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment