An Giang - Du lịch sinh thái và tín ngưỡng

An Giang - Du lịch sinh thái và tín ngưỡng
 • From date 19/12/2019
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 4 places
 • Comments
 • Rating
Day 1 4 places
 • 07:00
  Rừng Tràm Trà Sư Free

  Xã Văn Giáo, Tinh Bien District, Tỉnh An Giang

 • 09:26
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Free

  Phường Núi Sam, Chau Doc City, Tỉnh An Giang

 • 10:38
  Lăng Thoại Ngọc Hầu Free

  Phường Núi Sam, Chau Doc City, Tỉnh An Giang

 • 11:50
  Tây An Cổ Tự Free

  Phường Núi Sam, Chau Doc City, Tỉnh An Giang

Comments and Reviews

Rating
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.