Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Thánh thất Mỹ Hiệp Miễn phí

  Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

 • 11:30
  Nhà Khách Ủy Ban Miễn phí

  3A Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 • 18:00
  Đình Bình Đức Miễn phí

  Đường Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 • 21:12
  Chu Tước Lâu Miễn phí

  Số 13, Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 • 00:24
  Nhà sách Khảm Trúc Miễn phí

  94C đường Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang