Di tích lịch sử Cột dây thép

Địa chỉ: Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

2807 lượt xem
loại địa điểm: