Đình Thới Sơn

Địa chỉ: Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

1937 lượt xem
loại địa điểm: