Chùa Phù Sơn Tự (Chùa Núi Nổi)

Địa chỉ: Ấp Núi Nổi, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

1783 lượt xem

Chùa Phù Sơn Tự (Chùa Núi Nổi)

loại địa điểm: