Khách sạn Đăng Khôi 1

Địa chỉ: 79 đường số 2, TTTM Núi Sam, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

11715 lượt xem
loại địa điểm: