Khách sạn Hoàng Đức

Địa chỉ: 268 Tân Lộ Kiều Lương, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

11670 lượt xem
loại địa điểm: