Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:00

Khóm Vĩnh Đông 1 Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

0296 3575 888

resa.nuisam@victoriahotels.asia

Điểm đặc trưng

Tổ chức sinh nhật/offline

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)