Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Rừng Tràm Trà Sư

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Lăng Thoại Ngọc Hầu

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Tây An Cổ Tự

  Mở cửa: 03:00
  Đóng cửa: 21:00