Trạm Y tế Phường Châu Phú A

176 Thủ Khoa Nghĩa, Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, An Giang, Vietnam

Số điện thoại: 0296 3867 001

Trạm Y tế Phường Châu Phú B

Kênh Hoà Bình, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963867 001

Trạm Y Tế Phuờng Núi Sam

Quốc Lộ ộ 91, Núi Sam, Châu Đốc, An Giang,Việt Nam

Số điện thoại: 02963634 5167

Trạm Y tế Phường Vĩnh Mỹ

Quốc Lộ ộ 91, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang,Việt Nam

Số điện thoại: 0296634 5166

Trạm Y tế Xã Vĩnh Ngươn

Tổ 6 ấp Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn, Thành Phố Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963868 064

Trạm Y tế Xã Vĩnh Châu

Xã Vĩnh Châu Tp. Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02962242242

Trạm Y tế Xã Vĩnh Tế

Thị xã Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963505698

Trạm Y Tế Nhơn Hưng

Số 565, Đường tỉnh 955A, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên

Số điện thoại: 02963875542

Trạm y tế xã Thới Sơn

Đường Lâm Vồ nối dài, ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Thới Sơn, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963875181

Trạm Y tế xã An Nông

tổ 1, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963876397

Trạm Y tế xã An Cư

ấp Pô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963768003

Trạm Y Tế Xã Phú Long

Ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963581809

Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu

xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963529386

Phòng khám Ba Chúc

Thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963781303

Trạm y tế xã An Tức

Xã An Tức, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963771016

Trạm y tế xã Châu Lăng

Xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963874767

Trạm y tế xã Cô Tô

Xã Cô Tô, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963873234

Trạm y tế xã Lạc Quới

Xã Lạc Quới, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 029638725284

Trạm y tế xã Lê Trì

Xã Lê Trì, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 0978700099

Trạm y tế xã Lương An Trà

Xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963787029

Trạm y tế xã Lương Phi

Xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963894081

Trạm y tế xã Núi Tô

Xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963874942

Trạm y tế xã Ô Lâm

Xã Ô Lâm, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963873390

Trạm y tế xã Tà Đảnh

Xã Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963892365

Trạm y tế xã Tân Tuyến

Xã Tân Tuyến, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963873023

Trạm y tế xã Vĩnh Gia

Xã Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963893010

Trạm y tế xã Vĩnh Phước

Xã Vĩnh Phước, Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại: 02963781102

Trạm Y Tế Xã Phú Lâm

ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963820134

Trạm Y Tế Xã Mỹ Hội Đông

Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963632128

Trạm Y Tế Xã Phú An

Ấp Phú Bình, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, An Giang

Số điện thoại: 02963828252

Trạm Y Tế Xã Hòa An

Ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963881540

Trạm Y Tế Thị Trấn Chợ Mới

Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963611078

Trạm Y tế xã An Hòa

xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963837116

Trạm Y tế xã Phú Xuân

ấp Phú Đông, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963828078

Trạm Y Tế Xã Hội An

Ấp Thị, xã Hội An, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963884220

Trạm Y Tế Xã Mỹ An

Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963884916

Trạm Y Tế Xã An Thạnh Trung

Ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963621588

Trạm Y Tế Xã Long Giang

Ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963890845

Trạm Y Tế Xã Tấn Mỹ

Ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963880087

Trạm Y Tế Xã Bình Phước Xuân

Ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963637253

Trạm y tế xã Kiến Thành

Xã Kiến Thành, Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963631478

Trạm Y Tế Xã Long Điền B

Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963617898

Trạm Y Tế Xã Long Kiến

Ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963636097

Trạm Y Tế Xã Nhơn Mỹ

Ấp Mỹ Thuận, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963882139

Trạm Y Tế Xã Mỹ Hiệp

Ấp Tây Hạ, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963634718

Trạm Y tế xã Long Điền A

Xã Long Điền A, Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963615094

Trạm Y Tế Xã Hoà Bình

Xã Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963638295

Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc

ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963826376

Quầy thuốc Ngọc Như Ý

tổ 12, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Văn Giáo

TL 948, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang

Số điện thoại: 02963875150

Trạm Y tế xã Nui Voi

ấp Mỹ Á, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại:

Trạm Y tế xã An Hảo

xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963760317

Trạm Y tế xã Phú Thạnh

Ấp phú Thạnh, Huyện Phú tân, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0922535222

Trạm Y tế thị trấn Phú Mỹ

ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế thị trấn Chi Lăng

Khóm II, Thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963761610

Trạm Y Tế Thị Trấn Mỹ Luông

Ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963626346

Trạm Y Tế Xã Kiến An

Ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963883897

Trạm Y tế xã Vĩnh An

ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963839355

Trạm Y tế phường Mỹ Xuyên

phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963941940

Trạm Y Tế Mỹ Thới

Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang

Số điện thoại: 02963834682

Trạm Y tế xã Bình Hòa

tổ 30, ấp Phú Hòa, 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963837130

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963366057

Trạm Y tế xã Phú Hữu

xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Số điện thoại:

Trạm Y tế xã Tân Hòa

xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963584996

TRẠM Y TẾ NHƠN HỘI

xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963812134

TRẠM Y TẾ KHÁNH AN

xã Khánh An, Huyện An Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963525277

TRẠM Y TẾ PHÚ HỘI

xã Phú Hội, Huyện An Phú, An Giang

Số điện thoại:

TRẠM Y TẾ KHÁNH BÌNH

xã Khánh Bình, Huyện An Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963525546

Trạm Y Tế Xã Mỹ Hòa Hưng

Xã Mỹ Hòa Hưng, Tp Long Xuyên, An Giang

Số điện thoại: 02963851325

Chi tiết

TRẠM Y TẾ VĨNH HỘI ĐÔNG

xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963826358

TRẠM Y TẾ QUỐC THÁI

xã Quốc Thái, Huyện An Phú, An Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Tân Lợi

Tỉnh lộ 948, ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963877404

Trạm Y tế xã Tân Trung

số 195, ấp Tân Thạnh, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963582711

Trạm Y tế Vĩnh Thạnh Trung

Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963688571

Chi tiết

Trạm Y tế xã Vĩnh Trường

xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963826354

Trạm y tế thị trấn An Phú

thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963826375

Trạm Y tế phường Bình Đức

phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963858343

Trạm Y tế phường Đông Xuyên

Ngô Văn Sở, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963845122

Trạm Y tế xã Tân An

Ấp Tân Hòa C, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, An Giang

Số điện thoại: 02963824530

Chi tiết

Trạm Y tế xã Phú Lộc

Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu, An Giang

Số điện thoại: 02963526362

Chi tiết

Trạm Y Tế Phường Long Thạnh

Tôn Đức Thắng, Phường Long Thạnh, TX Tân Châu - An Giang

Số điện thoại: 02963823847

Chi tiết

Trạm Y Tế Phường Long Hưng

Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, TX Tân Châu- An Giang

Số điện thoại: 02963596008

Chi tiết

Trung Tâm Y Tế TX Tân Châu

02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Long Hưng, TX Tân Châu- An Giang

Số điện thoại: 02963823040

Chi tiết

Trạm y tế phường Long Châu

Khóm Long Hưng, Phường Long Châu, TX Tân Châu

Số điện thoại: 02963536356

Chi tiết

Trạm Y tế Xã Châu phong

Ấp Vĩnh Tường 1, Tx Tân Châu, An Giang

Số điện thoại: 02963824491

Chi tiết

Trạm Y tế xã Tân Phú

xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963663155

Trạm Y tế Xã Lê Chánh

Ấp Vĩnh Thanh1, Xã Lê Chánh , Tx Tân Châu, An Giang

Số điện thoại: 02963824476

Chi tiết

Trạm Y tế Xã phú Vĩnh

Tổ 3, Ấp phú An A, Tx Tân Châu, An Giang

Số điện thoại: 02963538224

Chi tiết

Trạm y tế Long Phú

ĐT953, Long Phú, Tân Châu, An Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0293823768

Chi tiết

Trạm y tế Long Sơn

Long Sơn, Phú Tân, An Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 02963537322

Chi tiết

Trạm y tế Xã Bình Long

xã Bình Long, Huyện Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 0396 323 677

Chi tiết

Trạm y tế Xã Bình Mỹ

xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963889156

Chi tiết

Trạm y tế Xã Bình Thuỷ

xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 0263671340

Chi tiết

Trạm y tế Xã Bình Phú

xã Bình Phú, Huyện Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963886261

Chi tiết

Trạm y tế Xã Bình Chánh

xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963679036

Chi tiết

Trạm y tế TT Cái Dầu

Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963688015

Chi tiết

Trạm y tế Xã Mỹ Đức

Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963247260

Chi tiết

Trạm Y Tế Khánh Hòa

Xã Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963886870

Chi tiết

Trạm Y Tế Đào Hữu Cảnh

Xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963688203

Chi tiết

Trạm Y Tế Mỹ Phú

Xã Mỹ Phú, Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963679086

Chi tiết

Trạm Y Tế Xã Ô Long Vỹ

Xã Ô Long Vĩ, Châu Phú, An Giang

Số điện thoại: 02963688203

Chi tiết

Trạm Y Tế Xã Mỹ Phú Đông

Xã Mỹ Phú Đông Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963730171

Trạm Y Tế Xã Tây Phú

Xã Tây Phú Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963897103

Trạm Y Tế Xã An Bình

Xã An Bình Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02966279080

Trạm Y Tế Xã Vọng Thê

Xã Vọng Thê Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963870326

Trạm Y Tế Thị Trấn Óc Eo

Thị Trấn Óc Eo Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963738454

Trạm Y Tế Xã Bình Thành

Xã Bình Thành Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963710541

Trạm Y Tế Xã Thoại Giang

Xã Thoại Giang Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963711875

Trạm Y Tế Xã Vọng Đông

Xã Vọng Đông Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963731191

Trạm Y Tế Thị Trấn Núi Sập

Thị Trấn Núi Sập Thoại Sơn, An Giang

Số điện thoại: 02963879 356

Trạm Y tế xã Phú Hưng

ấp Hưng Tân, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại:

Trạm Y tế Phường Mỹ Long

phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Hòa Lạc

Ấp Hòa Bình 1, Xã Hòa Lạc, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963811104

Trạm Y Tế Xã Phú Hiệp

ấp Hòa Lợi,, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân, An Giang

Số điện thoại: 02963344417

Trạm Y Tế Xã Phú Bình

Ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang

Số điện thoại: 02963344417

Trạm Y Tế Xã Phước Hưng

Xã Phước Hưng, An Phú, An Giang

Số điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Long Hòa

Ấp Long Hòa 1, xã Long Hoà, huyện Phú Tân, An Giang

Số điện thoại: 02963704446

Trạm Y tế xã Phú Thọ

xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963828327

Trạm Y tế Phường Mỹ Bình

phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963854896

Trạm Y tế phường Bình Khánh

phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963853493

Trạm Y tế phường Mỹ Hòa

phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 02963848028