Chùa Long Sơn

Ấp Núi Két, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
chualongson@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

.

Những điểm lân cận

Bản đồ