Hỗ trợ quảng bá sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch

09/08/2022 455 1

⚡ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUẢNG BÁ ⚡
 SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH

Nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời giúp người dân và khách du lịch dễ dàng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang thực hiện chương trình hỗ trợ quảng bá các sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá vui lòng gửi về email thongtinxuctien.angiang@gmail.com những nội dung như sau:

+ Phiếu đăng ký (Mẫu: https://bit.ly/3oC3KJW)
+ Bài giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ dài khoảng 500 chữ
+ 10 hình ảnh về sản phẩm hoặc dịch vụ
+ Hình ảnh giấy phép kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận thông tin từ nay đến ngày 30/8/2022.

Từ ngày 1/9 đến hết năm 2022, các sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch lần lượt được giới thiệu trên fanpage của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang theo định kỳ mỗi tuần một sản phẩm / dịch vụ. Chương trình không thu phí.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang kính mời các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình.

- Trung Tâm Xúc Tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu