Nhà hàng bè nổi Mekong    

443 Le Loi Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang -

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Nhà hàng bè nổi Mekong

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

443 Le Loi Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

dangdungmekong@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)